O2

O2

Pomáhame vám prekonávať výzvy v podnikaní pomocou zmysluplných riešení

Každá výzva má riešenie. Našou úlohou je nájsť správny prístup, ktorý vám pomôže vyriešiť problémy a prinesie výsledky, po ktorých túžite. Takto sme zvládli niektoré z výziev našich klientov.

Problém

Pochopiť digitálnu cestu a správanie zákazníkov a segmentovať ich na základe ich obchodnej hodnoty.

Výzva

Zbierať dáta a vybudovať model, ktorý zohľadňuje risk.

Riešenie

Navrhli sme stratégiu analýzy zákazníkov so zameraním na metriky, ktoré prispievajú k identifikácii hodnoty zákazníkov a ich rozdeleniu podľa biznisovej hodnoty.
 

Výsledok

Komplexný akčný plán, ako sa správať k zákazníkom v online prostredí, aby sme ich previedli celým marketingovým kanálom.