tv joj

TV JOJ

Pomáhame vám prekonávať výzvy v podnikaní pomocou zmysluplných riešení

Priemysel: Vysielanie/Zábava

Problém

Ako zvýšiť sledovanosť nového televízneho seriálu pri novom publiku.

Výzva

Osloviť relatívne mladé publikum, ktoré pred TV formátmi preferuje digitálne kanály. Hlavný problém - ako ich presmerovať z digitálneho prostredia do toho tradičného, akým bola televízia?

Riešenie

Navrhnúť interaktívneho chatbota, ktorý zaujme publikum v momente rozhodovania, napríklad pred vysielaním relácie, pri reklamnej prestávke a pod.

Výsledok

Zapojenie sa do komunikácie s používateľmi, zber a spájanie dát a preferencií na základe interakcií s chatbotom, čo vyústilo do jasnej a presnej komunikačnej stratégie.