Avnet

Avnet

Pomáhame vám prekonávať výzvy v podnikaní pomocou zmysluplných riešení

Každá výzva má riešenie. Našou úlohou je nájsť správny prístup, ktorý vám pomôže vyriešiť problémy a prinesie výsledky, po ktorých túžite. Takto sme zvládli niektoré z výziev našich klientov.

Problém

Podporiť dodávateľov, ktorí generujú nové príležitosti predaja v B2B prostredí.

Výzva

Ako dodať koncovým zákazníkom riešenie podľa ich obchodných potrieb (namiesto produktov), rešpektujúc posun trhu od tradičných IT riešení k skutočným obchodným riešeniam.

Riešenie

Vytvorenie portálu kľučových riešení spoločnosti Avnet, kde sa IT mení na obchodné rozhodnutia. To všetko v kombinácii multikanálovej komunikácie a marketingovej automatizácie, aby sa zabezpečila identifikácia cesty zákazníka a jeho preferencií a potrieb za účelom odovzdania personalizovaného zážitku a generovania kontaktov.

Výsledok

Klient bol ocenený cenou IBM 2017 Beacon Finalist za “Digital Marketing Excellence”.