Marketingová automatizácia

Čo to je?

Využívanie IT nástrojov v prostredí marketingu a obchodu, ktoré zbierajú dáta o individuálnom zákazníkovi a umožňujú vám tak zvyšovať efektivitu pri akvizícii, retencii a monetizácii pomocou:

Získavania kontaktov

Získavania kontaktov

Merania ROI

Merania ROI

Zvyšovania online predaja

Zvyšovania online predaja

Optimalizácie marketingovej stratégie

Optimalizácie marketingovej stratégie

Personalizovaného obsahu

Personalizovaného obsahu

Segmentácie a analýzy zákazníkov

Segmentácie a analýzy zákazníkov

4 piliere
marketingovej automatizácie

1. Zber zákazníckych dát

Základom každej stratégie marketingovej automatizácie je sledovací kód, ktorý je pridaný na vašu webstránku, kampaňovú stránku či do mobilnej aplikácie. Pomáha vám sledovať interakcie, ktoré vaši existujúci a potenciálni zákazníci na stránke, v mobilnej aplikácii, cez SMS a e-mail robia. To vám umožní spojiť predošlé interakcie a ponúknuť zákazníkom unikátny, personalizovaný zážitok, ponuku alebo obsah.

2. Omnichannel prístup

Stratégia marketingovej automatizácie nemôže existovať bez schopnosti analyzovať zákaznícke správanie naprieč všetkými komunikačnými kanálmi. Softvér automatizácie je naplnený dátami a komunikuje so zákazníkom cez zobrazenie ponuky, odporúčania, e-mailu, SMS, push notifikácie alebo call centra na základe preferencie a vzoru správania individuálneho klienta.

3. Marketing založený na udalosti

Alebo aj “spúšťací” marketing. Tento prístup je založený na definovaní aktivít, ktoré by mal potenciálny klient na kampaňovej stránke alebo webstránke vykonať. A keď sa tak stane, spustí sa špecifická séria prednastavených komunikačných aktivít, ktorá klientovi ulahčuje cestu ku konverzii.

4. Jednotný pohľad na zákazníka

Marketingová automatizácia vám dáva jednotný pohľad na zákazníka naprieč komunikačnými kanálmi a umožňuje vám komunikovať personalizovanú informáciu každému jednému zákazníkovi samostatne. Výhodou je, že ušetríte čas a ste v kontakte so zákazníkom kedykoľvek a kdekoľvek im to vyhovuje. Pomocou analýzy zákazníckeho správania sa môžete vytvárať nové a nové kampane pre podporu každej fázy životného cyklu svôjho zákazníka.

Playvideo