Inovácie

Čo to je?

Inovácie sú esenciou rastu vášho biznisu. Pomáhajú zlepšovať analytický pohľad, zvyšujú efektivitu vašej marketingovej komunikácie a vo výsledku prinášajú zákazníkom pozitívnu skúsenosť. Okrem toho sú prepojením medzi zákazníckou analytikou a marketingovou automatizáciou.

Nové technológie

360°

Omnichannel

Nové analytické prístupy

Real time

Trend v marketingu

3 piliere
inovácií

1. Chatbot

Chatbot je umelá inteligencia (robot) vo forme live chatu, ktorá dokáže komunikovať ľudskou rečou. Chatbot nie je len výborným servisným kanálom, ale vďaka získaným dátam a ich analýze sa čoraz viac presadzuje ako prostriedok na generovanie leadov a komunikačný kanál pre kampane. Môže byť integrovaný na webe alebo v chate na Facebooku.

2. Speech2text

Technológie tzv. Speech2text umožňujú prepis aj slovenského hovoreného slova (napr. nahrávky z call centra) do textu. Prepis hovorov poskytuje spätnú väzbu od zákazníkov. Výstupom analýzy prepisu je nielen identifikácia kľúčových slov, ale aj skrytých vzorov správania. Zistenia z analýzy dokážu zvyšovať predaj, znižovať odchodovosť zákazníkov.

3. IoT a 360°

Základom Internet of Things (IoT) sú smart senzory umiestnené v priestore, ktoré identifikujú návštevníka alebo senzory na zariadeniach v budovách (smart buildings). Získaný insight dotvára 360-stupňový pohľad na správanie zákazníka. Napríklad zákazník v kamennej predajni dostáva ponuku v reálnom čase prostredníctvom push notifikácie na základe toho, čo si v minulosti prezeral na webe danej spoločnosti a pri akom tovare sa práve nachádza.