Zákaznícka analytika

Čo to je?

Zákaznícka analytika je spôsob získavania znalostí o správaní zákazníkov na základe analýzy dát. Žiadne dve spoločnosti nie sú rovnaké a nemajú rovnakých zákazníkov, preto vám dáta môžu ukázať správnu cestu, ako zlepšiť váš biznis.

Rozhodnutie

Zákaznícke dáta

Poznanie

Odlíšenie od konkurencie

Analytické nástroje

Zisk

5 pilierov
zákazníckej analytiky

1. Biznis analýza

Zákaznícka analytika nie je len o aplikovaní štatistických metód zameraných na analýzu dát, naopak, predstavuje kontinuálny proces. Začína biznis analýzou, ktorá preskúma a definuje problém a ukáže prístup, akým sa má vyriešiť.

2. Dáta

Základom akejkoľvek analýzy sú dáta. Dátové zdroje pritom môžu byť rôzne - existujú transakčné dáta, dáta zo senzorov pohybov, prepis telefonických nahrávok do textu, big data a iné. Pôvod dát pomáha odhaliť vzory a súvislosti biznisu a napovedá, ako sa zákazníci správajú, vďaka čomu sa môžu nastaviť presnejšie marketingové stratégie.

3. Data Science

Data Science je oblasť prepájajúca analýzu dát a biznis pohľad s cieľom správne pochopiť a analyzovať akýkoľvek typ biznis problému, napríklad zvýšenú odchodovosť zákazníkov. Proces hĺbkovej analýzy dát sa nazýva Data Mining. Najpoužívanejšie prístupy Data Science pre štruktúrované a neštruktúrované dáta sú vizualizácie, štatistická analýza, textová analytika, machine learning alebo deep learning.

4. Vizualizácia dát

Grafické zobrazenie dát a interaktivita – vizualizácia dát je základ pre rýchle rozhodovanie. Napríklad v prípade, že vedúci predajne potrebuje vedieť, v akom čase ju navštevuje koľko zákazníkov, vizualizácia s použitím teplotnej mapy poskytne prehľadnejšie informácie ako kontingenčná tabuľka.

5. Akcia

Akékoľvek poznanie a informácie o zákazníkovi získané z dát („insight“) sú zbytočné, ak sa nevyužijú v praxi. Výstupy zákazníckej analytiky poskytujú okrem iného základ definície cieľových skupín pre marketingovú automatizáciu. Napríklad využitie insightu pri tvorbe lojalitného programu alebo tvorba personalizovanej ponuky.

Playvideo