SCROLL

Marketingová automatizácia ako základ osobného vzťahu so zákazníkmi

Pojem marketingová automatizácia je čoraz rozšírenejší, málokto ho však vie nielen vysvetliť, ale i aplikovať. Podľa definície ide o „Využívanie informačných technológií v prostredí marketingu/predaja tak, aby bola firma schopná komunikovať v reálnom čase s každým jedným zákazníkom podľa jeho individuálnych potrieb a preferencií.“

Každý zákazník má vlastnú požiadavku, jedinečný spôsob nákupu, preferované zariadenie, vyhľadávanie tovaru a porovnávanie cien. Už nestačia generické kampane „pre všetkých“ a masovo odosielané newslettre s ponukami podľa toho, čo práve chcete predať. Očakávania klienta sú stále vyššie a šiť ponuky na mieru by v tomto prípade znamenalo vytvárať stovky kampaní „ručne“. To, čo automatizácia prináša, je práve individuálny prístup, personalizovaný obsah, publikovanie kampaní v relevantnom čase, a to preferovaným kanálom, ktorý zákazníka prirodzene nasmeruje v nákupnom procese.

Vďaka marketingovej automatizácii vie firma identifikovať ľudí a spoločnosti, ktoré navštevujú konkrétne predajné miesta a dokáže monitorovať a analyzovať ich správanie sa v offline, ale aj online prostredí. Všetky získané dáta o browsovaní, nákupoch, interakciách, či engagemente na sociálnych sieťach umožňuje segmentovať užívateľov a nastavovať automatizované kampane naprieč všetkými využívanými kanálmi.

Dáta, a teda pochopenie klienta, je základ pre vytváranie personalizovaných ponúk, ktorých počet môžete pomocou nástrojov pre marketingovú automatizáciu priebežne zvyšovať a komunikovať viac osobných, aktuálnych a relevantných správ svojim zákazníkom. Kombinácia možností využívania jednotlivých kanálov, akými sú weblayer, e-mail, SMS, mobilná aplikácia alebo sociálne siete, pomáhajú zastihnúť užívateľa tam, kde sa práve nachádza. Benefitom je samozrejme získanie lepšej zákazníckej skúsenosti, ktorá môže prispieť k rozvoju osobnejších vzťahov a budovaniu lojality.

Marketingová automatizácia v praxi

Bez marketingovej automatizácie s použitím iba Google Analytics bolo podstatne náročnejšie sledovať konkrétneho klienta. Zákazník prišiel na web, niečo vyhľadával, preklikával kategórie a nakoniec vložil ľubovoľný produkt do svojho nákupného košíka. Nasledoval v lepšom prípade nákup alebo v horšom odchod z webstránky, čo znamenalo, že zákazníka daná firma stratila.

Sledovanie životného cyklu zákazníka s pomocou marketingovej automatizácie otvára nové možnosti. Návštevník otvorí web a okamžite je identifikovaný ako pomenovaná alebo anonymná cookie. Firma dokáže zistiť odkiaľ konkrétny zákazník prišiel, čo ho zaujíma, a čo konkrétne vyhľadáva s prihliadnutím na efektivitu marketingových investícií. Dokáže vidieť oblasti záujmu, ktoré zákazník preklikal, koľko tam strávil času, a nakoniec vidí aj to, čo do svojho nákupného košíka vložil. Pomocou webovej analytiky sleduje pohyb v rámci nákupného procesu a jeho úspešnosť, s možnosťou v ktoromkoľvek bode procesu zákazníka osloviť mikro-kampaňou dostupnými kanálmi. Na základe marketingovej automatizácie dokáže firma zistiť, či zákazník tovar nakúpil, a v akej hodnote a pracovať so zákazníkom podľa ďalších preferencií. V takomto prípade sa môže začať budovanie osobného vzťahu so zákazníkom, ktorý je veľmi dôležitý pri budúcom smerovaní akejkoľvek firmy.

Branislav Kohl

Branislav Kohl

CEO